Skip to main content

Aktieinformation

The share

Aktieinformation

CellaVision är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap sedan 2018. Antalet aktieägare vid årets slut 2021 var 8 030 och andelen utländskt ägande uppgick till 56 procent. Det svenska institutionella ägandet uppgick till 28 procent.

Aktieägare

CellaVisions 10 största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierades
William Demant Fonden 4,752,999 19.93% 19.93% 2023-02-24
Grenlunden AB 2,391,000 10.02% 10.02% 2023-02-24
SEB Fonder 1,997,212 8.37% 8.37% 2023-02-28
Christer Fåhraeus 1,928,399 8.09% 8.09% 2023-02-24
Swedbank Robur Fonder 1,072,885 4.50% 4.50% 2023-02-28
Invesco 943,238 3.95% 3.95% 2023-01-31
Fjärde AP-fonden 723,955 3.04% 3.04% 2023-02-24
Candriam 625,195 2.62% 2.62% 2023-02-28
AMF Pension & Fonder 555,784 2.33% 2.33% 2023-02-28
Nordea Fonder 421,620 1.77% 1.77% 2023-02-24
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Antal aktier:
4,752,999
Kapital:
19.93%
Röster:
19.93%
Verifierades:
2023-02-24
Antal aktier:
2,391,000
Kapital:
10.02%
Röster:
10.02%
Verifierades:
2023-02-24
Antal aktier:
1,997,212
Kapital:
8.37%
Röster:
8.37%
Verifierades:
2023-02-28
Antal aktier:
1,928,399
Kapital:
8.09%
Röster:
8.09%
Verifierades:
2023-02-24
Antal aktier:
1,072,885
Kapital:
4.50%
Röster:
4.50%
Verifierades:
2023-02-28
Antal aktier:
943,238
Kapital:
3.95%
Röster:
3.95%
Verifierades:
2023-01-31
Antal aktier:
723,955
Kapital:
3.04%
Röster:
3.04%
Verifierades:
2023-02-24
Antal aktier:
625,195
Kapital:
2.62%
Röster:
2.62%
Verifierades:
2023-02-28
Antal aktier:
555,784
Kapital:
2.33%
Röster:
2.33%
Verifierades:
2023-02-28
Antal aktier:
421,620
Kapital:
1.77%
Röster:
1.77%
Verifierades:
2023-02-24
Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynspersoner

Och deras aktier
Besök ledningssidan för att läsa mer om gruppen.

Christer Fåhraeus

Styrelseledamot

8.09%

Simon Østergaard

VD

0.02%

Magnus Blixt

Företagsledning

0.02%

Peter Wilson

Företagsledning

0.01%

Jeppe Brandstrup

Företagsledning

0.01%

Mikael Worning

Styrelseordförande

0.01%

Adam Morell

Företagsledning

0.00%

Stefan Wolf

Styrelseledamot

0.00%

Lotta Jarleryd

Styrelseledamot

0.00%

Julien Veyssy

Företagsledning

0.00%

Urban Strindlöv

Företagsledning

0.00%

Åsa Hedin

Styrelseledamot

0.00%

Nina Wallander

Företagsledning

0.00%

Christer Fåhraeus

Styrelseledamot

8.09%

Simon Østergaard

VD

0.02%

Magnus Blixt

Företagsledning

0.02%

Peter Wilson

Företagsledning

0.01%

Jeppe Brandstrup

Företagsledning

0.01%

Mikael Worning

Styrelseordförande

0.01%

Adam Morell

Företagsledning

0.00%

Stefan Wolf

Styrelseledamot

0.00%

Lotta Jarleryd

Styrelseledamot

0.00%

Julien Veyssy

Företagsledning

0.00%

Urban Strindlöv

Företagsledning

0.00%

Åsa Hedin

Styrelseledamot

0.00%

Nina Wallander

Företagsledning

0.00%

Våra analytiker

Carnegie Investment Bank Logo

Ulrik Trattner

Carnegie

Pareto Securities Logo

Christian Lee

Pareto Securities AB

Nordea

Josefine Persson

Nordea

Handel per handelsplats

Räkna ut investering

Frågor? Vi är här för att hjälpa

Brown hair woman having a conversation.

Adele Horn

Corporate Communications & Investor Relations