Skip to main content

Investerare

CellaVision and Sysmex Sign Strategic Alliance Agreement

CellaVision och Sysmex tecknar strategiskt alliansavtal

CellaVision och Sysmex Corporation (”Sysmex”) har undertecknat ett strategiskt alliansavtal för att stärka och utvidga bolagens ledande positioner inom hematologi och utforska nya möjligheter för förbättrad diagnostik.

Nyckeltal

Frågor? Vi är här för att hjälpa

Brown hair woman having a conversation.

Adele Horn

Corporate Communications & Investor Relations

Two people having a conversation with a lab worker in the background

CellaVision i korthet

För drygt 20 år sedan introducerade CellaVision automatisering och digital bildbehandling inom cellmorfologi och skapade därigenom vad som idag är känt som digital cellmorfologi. Idag erbjudet bolaget en produktportfölj som tillsammans bildar ett unikt och flexibelt automatiseringskoncept som underlättar för laboratoriepersonal i att hantera de viktigaste utmaningarna i samband med morfologisk cellanalys.