Skip to main content

Investerare

Annual and Sustainability Report 2023.png

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

CellaVision publicerade års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 den 11 april 2024.

Nyckeltal

Frågor? Vi är här för att hjälpa

Brown hair woman having a conversation.

Adele Horn

Corporate Communications & Investor Relations

Two people having a conversation with a lab worker in the background

CellaVision i korthet

För drygt 20 år sedan introducerade CellaVision automatisering och digital bildbehandling inom cellmorfologi och skapade därigenom vad som idag är känt som digital cellmorfologi. Idag erbjudet bolaget en produktportfölj som tillsammans bildar ett unikt och flexibelt automatiseringskoncept som underlättar för laboratoriepersonal i att hantera de viktigaste utmaningarna i samband med morfologisk cellanalys.