Skip to main content

Rapporter och presentationer

Year-end Report Q4 2023.png

Bokslutskommuniké 2023

CellaVision publicerade bokslutskommunikén för 2023 den 7 februari 2024.

Alla rapporter & kommentarer
2023
Publicerades Titel Rapport Kommentar
Bokslutskommuniké Q4 2023 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q3 2023 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q2 2023 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q1 2023 Ladda ner Se kommentar
2022
Publicerades Titel Rapport Kommentar
Årsredovisning 2022 Ladda ner
Bokslutskommuniké Q4 2022 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q3 2022 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q2 2022 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q1 2022 Ladda ner Se kommentar
2021
Publicerades Titel Rapport Kommentar
Årsredovisning 2021 Ladda ner
Bokslutskommuniké Q4 2021 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q3 2021 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q2 2021 Ladda ner Se kommentar
Kvartalsrapport Q1 2021 Ladda ner Se kommentar
2020
Publicerades Titel Rapport Kommentar
Årsredovisning 2020 Ladda ner
All presentationer & webbsändningar
Publicerades Titel Presentation Webbsändning
SEB Healthcare Seminar 2022 Se kommentar
Publicerades Titel Presentation Webbsändning
Carlsquare Nordic life science investor day Se kommentar
Publicerades Titel Presentation Webbsändning
Kapitalmarknadsdag 2022 View Se kommentar
Publicerades Titel Presentation Webbsändning
Pareto Securities' 12th Annual Healthcare Conference, 2 september 2021 Se kommentar

Frågor? Vi är här för att hjälpa

Brown hair woman having a conversation.

Adele Horn

Corporate Communications & Investor Relations