Skip to main content
Local languages

Investerare

Power of focus

Kapitalmarknadsdag 2022

Den 16 juni 2022 höll CellaVision sin kapitalmarknadsdag. Presentationsmaterialet och inspelningen finns tillgänglig under Rapporter & presentationer.

Nyckeltal

Frågor? Vi är här för att hjälpa

Brown hair woman having a conversation.

Adele Horn

Corporate Communications & Investor Relations

Two people having a conversation with a lab worker in the background

CellaVision i korthet

För drygt 20 år sedan introducerade CellaVision automatisering och digital bildbehandling inom cellmorfologi och skapade därigenom vad som idag är känt som digital cellmorfologi. Idag erbjudet bolaget en produktportfölj som tillsammans bildar ett unikt och flexibelt automatiseringskoncept som underlättar för laboratoriepersonal i att hantera de viktigaste utmaningarna i samband med morfologisk cellanalys.