Skip to main content
2022-02-25
Regulatorisk

Valberedningens förslag rörande styrelse för CellaVision AB inför årsstämman 2022

Inför årsstämman 2022 föreslår valberedningen i CellaVision AB att antalet styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Mikael Worning som styrelsens ordförande och föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Åsa Hedin och Stefan Wolf. Vidare föreslår valberedningen att årsstämman väljer Ann-Charlotte Jarleryd till ny styrelseledamot. Anna Malm Bernsten, Niklas Prager och Jürgen Riedl har undanbett sig omval.

Ann-Charlotte Jarleryd är CFO på Addnode Group, ett företag verksamt inom digitalisering för företag och offentlig sektor noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Innan Ann-Charlotte började på Addnode Group var hon CFO för Acando och Protect Data. Hon har en bakgrund som certifierad revisor på PwC och har utöver en civilekonomexamen en examen i journalistik.

CellaVisions valberedning inför årsstämman 2022 utgörs av Christer Fåhraeus och företag, (valberedningens ordförande), Nicklas Hansen, utsedd av William Demant Invest A/S, Emil Hjalmarsson, utsedd av Grenlunden AB, och Daniel Klint, utsedd av SEB Investment funds. Valberedningen är sammankallad av Mikael Worning som deltagit som adjungerad, men som ej ingår i valberedningen.

"Valberedningen föreslår Ann-Charlotte Jarleryd som ny styrelseledamot i CellaVision. Ann-Charlottes djupa kunskap om olika mjukvaruaffärsmodeller, omfattande IR-kompetens och bakgrund som auktoriserad revisor på PwC lämpar sig väl för CellaVisions behov", säger Christer Fåhraeus, valberedningens ordförande och grundare av CellaVision.


Valberedningens fullständiga förslag till beslut inför årsstämman 2022 kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.cellavision.com i samband med kallelsen offentliggörs.

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus, Valberedningens ordförande, CellaVision AB
Tel: 0705-60 90 00 | E-post: cf@eqlpharma.com

Share