Skip to main content
2022-11-25
Regulatorisk

Valberedning utsedd inför CellaVisions årsstämma 2023

Inför årsstämman 2023 utgörs valberedningen av:

  • Christer Fåhraeus, Christer Fåhraeus med bolag
  • Nicklas Hansen, William Demant Invest A/S
  • Anette Andersson, SEB Investment fonder
  • Emil Hjalmarsson, Grenlunden CEVI AB

Emil Hjalmarsson har utsetts till ordförande för valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och arvode för bolagets revisor.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2023 i Lund klockan 15:00.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen: bolagsstamma@cellavision.se, eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, CellaVision AB, Mobilvägen 12, 223 62 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

Share