Skip to main content
2022-05-10
Regulatorisk

Stark inledning på året Gynnsam utveckling i Americas

Organisk försäljningstillväxt:
Q1, 2022: 15% (7)

EBITDA-marginal:
Q1, 2022: 36% (34)

1 januari–31 mars 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 21% till 162 MSEK (134).
  • Organiskt ökade omsättningen med 15% (7), valutaeffekt 6%.
  • EBITDA uppgick till 59 MSEK (46).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 36% (34).
  • Resultatet före skatt uppgick till 49 MSEK (36).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,61 SEK (1,19).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 MSEK (26).

Share