Skip to main content
2022-10-26
Regulatorisk

På rätt väg trots utmanande förhållanden i kvartalet

Organisk försäljningstillväxt:
Q3, 2022: -3% (52)

EBITDA-marginal:
Q3, 2022: 21% (32)

1 juli–30 september 2022

  • Nettoomsättningen ökade med 7% till 141 MSEK (132).
  • Organiskt minskade omsättningen med 3% (52), valutaeffekt 10%.
  • EBITDA uppgick till 29 MSEK (42).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 21% (32).
  • Resultatet före skatt uppgick till 13 MSEK (33).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 SEK (1,09).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 MSEK (49).

Share