Skip to main content
2022-04-19
Regulatorisk

CellaVision publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

CellaVision meddelar idag att års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cellavision.se samt kan läsas via länken nedan.

Bolaget har fattat beslut om att endast trycka års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 i en mindre upplaga i enlighet med bolagets miljöpolicy. För att begära en tryckt version vänligen kontakta CellaVision via bolagets hemsida.

Share