Skip to main content
2023-04-17
Regulatorisk

CellaVision offentliggör preliminära resultat för första kvartalet 2023

Preliminära resultat för första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen minskade med 14% till 139 MSEK (162).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 25% (36).
“Efter två svaga kvartal i rad, har det första kvartalet 2023 påverkats negativt av temporära lagersänkningar hos distributionspartners på grund av det osäkra ekonomiska läget. Utmanande marknadsförutsättningar efter covid i Kina har bromsat tillväxten ytterligare. Detta har resulterat i avvikelse från bolagets tillväxtambition.
Distributionspartners indikerar dock att den underliggande ökande efterfrågan på digital cellmorfologi kvarstår och att lagernivåerna nu har normaliserats. Vi förväntar oss därför att ordersituationen kommer att förbättras under 2023.
Ökad kostnadskontroll har införts men vi fortsätter att investera i forskning och utveckling för att stödja vår långsiktiga finansiella ambition. ”


Simon Østergaard, vd & koncernchef

Share