Skip to main content
2022-07-20
Regulatorisk

Bästa kvartalet hittills. Försäljningen når nya rekordnivåer

1 april–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 36% till 184 MSEK (135).
 • Organiskt ökade omsättningen med 28% (23), valutaeffekt 8%.
 • EBITDA ökade till 61 MSEK (47).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 33% (35).
 • Resultatet före skatt ökade till 47 MSEK (39).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 1,56 SEK (1,30).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 40 MSEK (39).


1 januari–30 juni 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 28% till 346 MSEK (269).
 • Organiskt ökade omsättningen med 21% (16), valutaeffekt 7%.
 • EBITDA ökade till 121 MSEK (93).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 35% (35).
 • Resultatet före skatt ökade till 95 MSEK (75).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 3,17 SEK (2,49).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 78 MSEK (65).

Share