Skip to main content

Investerare

Annual report 2022 image.png

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

CellaVision publicerade års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 den 13 april 2023. Rapporten finns tillgänglig under Rapporter & presentationer.

Nyckeltal

Frågor? Vi är här för att hjälpa

Brown hair woman having a conversation.

Adele Horn

Corporate Communications & Investor Relations

Two people having a conversation with a lab worker in the background

CellaVision i korthet

För drygt 20 år sedan introducerade CellaVision automatisering och digital bildbehandling inom cellmorfologi och skapade därigenom vad som idag är känt som digital cellmorfologi. Idag erbjudet bolaget en produktportfölj som tillsammans bildar ett unikt och flexibelt automatiseringskoncept som underlättar för laboratoriepersonal i att hantera de viktigaste utmaningarna i samband med morfologisk cellanalys.