En introduktion till CellaVision och vår verksamhet

Läs mer om vår verksamhet, vår globala marknadsplats samt vår framgångsrika affärsmodell

Rapporter och finanisiell information

Här hittar du ett komplett bibliotek med kvartals- och helårsrapporter

Kommentarer och presentationer

Här finns du ett arkiv med kommentarer och presentation kopplade till CellaVisions finansiella rapportering och generella utveckling.

Kalender

Här hittar du datum för utgivning av delårsrapporter och bokslutskommuniké samt andra viktiga kommunikationer avsedda för investerare

Vårt produkterbjudande

Läs mer om vårt produkterbjudande samt den unika teknologi som är drivkraften bakom CellaVisions kommersiella framgång

Bolagsstyrning

Sunda principer för bolagsstyrning är en viktig förutsättning för att skapa förtroende hos våra ägare, partners och kunder

Pressmeddelanden

Här samlas alla officiella pressmeddelanden och kommunikéer från CellaVision

Aktieinformation

Här finns information om vår aktie och dess kursutveckling

Kontaktpersoner på CellaVision

Tveka inte att kontakta oss om du inte hittar den information du söker på hemsidan

Access our Student Resources

To access this resource, please provide the following information about yourself.