CellaVisions produkterbjudande

CellaVision erbjuder huvudsakligen lösningar för sjukvårdsmarknaden men har även produkter riktade till veterinärmarknaden. Erbjudandet består av analysinstrument, mjukvaror, förbrukningsartiklar och service vilka tillsammans utgör en lösning som effektiviserar processen för blodanalys. När laboratoriet valt analysinstrument utifrån kapacitetskrav laddas instrumenten med mjukvaror för att möjliggöra analys av blod och andra kroppsvätskor. Systemen ersätter manuella mikroskop och skapar förutsättningar för en effektiv analysprocess med målet att leverera högkvalitativ patientvård.

CellaVisions produkter kan kombineras och konfigureras på ett flexibelt vis för att tillgodose behoven hos laboratorier av alla storlekar. Flexibiliteten innebär att såväl ett enda analysinstrument som ett stort antal system integrerade i nätverk med placering på olika platser fungerar utifrån slutkundens behov.

CellaVision Produktöversikt

Sjukvårdsmarknaden

Analysinstrument:

• CellaVision® DM9600
• CellaVision® DM1200

Applikationer:

• CellaVision® Peripheral Blood Application
• CellaVision® Advanced RBC Application
• CellaVision® Body Fluid Application

Mjukvaror:

• CellaVision® Remote Review Software
• CellaVision® Image Capture System
• CellaVision® Proficieny Software
• CellaVision® CellAtlas

Veterinärmarknaden

Analysinstrument:

• CellaVision® DM9600 VET
• CellaVision® DM1200 VET

Applikationer:

• CellaVision® Peripheral Blood Application VET

Mjukvaror:

• CellaVision® Remote Review Software VET

CellaVisions OEM-samarbete med Sysmex

CellaVision har ett framgångsrikt OEM-samarbete med Symex, vilket resulterat i produkten DI-60, vilket möjliggör en helt integrerad och automatiserad blodanalyslina för hematologi.

Ständiga innovationer

Att förbättra sjukvården genom ständiga innovationer är en av CellaVisions grundläggande ambitioner, och bolagets patentportfölj består av 23 patenterade uppfinningar som genererat 57 registrerade patent. 2014 uppgick den totala kostnaden för innovations- och produktutveckling till 35 kronor vilket motsvarar 16% av omsättningen.

Prenumerera på information

Anmäl dig här för att få CellaVisions finansiella rapporter och presmeddelanden automatiskt.

Klicka här


Kontaktbegäran

Önskar du att vi tar kontakt med dig?

Klicka här


Analytiker

ABG Sundal Collier AB
Sten Gustafsson
+46 8 566 286 93

Pareto Securities AB
Christian Lee
+46 8 402 52 67

 

 

Access our Student Resources

To access this resource, please provide the following information about yourself.