CellaVision AB: Delårsrapport januari-september 2018
CellaVision AB presenterar tredje kvartalet för 2018 den 23 oktober kl. 11:00
CellaVision AB: Delårsrapport januari-juni 2018
CellaVision AB presenterar andra kvartalet för 2018 den 17 juli kl 11:00
CellaVision AB: Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 4 maj 2018
CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2018
CellaVision AB presenterar första kvartalet för 2018 den 3 maj kl 11:00
CellaVision AB: Valberedningen i CellaVision AB kompletterar sitt förslag med ytterligare en styrelseledamot
CellaVision AB: CellaVision publicerar årsredovisningen för 2017
CellaVision AB: Kallelse till årsstämma för 2018 i CellaVision AB
CellaVision AB Bokslutskommuniké 2017
CellaVision AB presenterar bokslutskommunikén för 2017 den 9 februari kl 11:00
CellaVision AB: Delårsrapport januari - september 2017
CellaVision presenterar tredje kvartalet för 2017 den 25 oktober kl 11:00
CellaVision AB: Starkt andra kvartal med tillväxt och ökad lönsamhet
CellaVision AB presenterar andra kvartalet för 2017 den 18 juli kl 11:00
CellaVision AB: Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 5 maj 2017
CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2017
CellaVision presenterar första kvartalet för 2017 den 4 maj kl 11:00
CellaVision publicerar årsredovisningen för 2016
CellaVision kvantifierar utsikten för första kvartalet 2017. Omsättning överstigande 93 MSEK i första kvartalet 2017
CellaVision AB: Kallelse till årsstämma för 2017 i CellaVision AB
CellaVision AB: Bokslutskommuniké 2016, Stark avslutning på 2016 och mycket stark inledning på 2017
CellaVision AB: Valberedningens föreslår omval av styrelseordförande och styrelseledamöter
CellaVision AB: CellaVision presenterar bokslutskommunikén för 2016 den 7 februari kl 10:00
CellaVision AB: Delårsrapport januari-september 2016
CellaVision AB: CellaVision presenterar tredje kvartalet för 2016 den 27 oktober kl 11:00
CellaVision AB: Delårsrapport januari-juni 2016
CellaVision AB presenterar andra kvartalet för 2016 den 15 juli kl 11:00
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 4 maj 2016
CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2016
CellaVision AB presenterar första kvartalet för 2016 den 3 maj kl 10:00
CellaVision AB: CellaVision publicerar årsredovisningen för 2015
CellaVision AB: Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ)
CellaVision AB: Valberedningens förslag till ny styrelseordförande samt omval av styrelseledamöter
CellaVision AB : Bokslutskommuniké 2015
CellaVision AB: Delårsrapport januari-september 2015
CellaVision presenterar tredje kvartalet 2015 den 9 november kl 10:00
CellaVision AB: Delårsrapport januari-juni 2015
CellaVision reviderar sitt finansiella mål gällande rörelsemarginal från 15% till 20% över en konjunkturcykel.
CellaVision AB har fått en uppföljningsorder överstigande 30 MSEK på veterinärmarknaden.
CellaVision has received a follow-up order in excess of SEK 30 million from the veterinary market.
CellaVision presenterar andra kvartalet 2015 den 17 juli kl 10:00
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 6 maj 2015
CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2015
CellaVision publicerar årsredovisningen för 2014
Kallelse till årsstämma för 2015 i CellaVision AB (PUBL)
CellaVision Bokslutskommuniké 2014
Yvonne Mårtensson är 2014-års vinnare av Arthur D. Little Nordic Life Science Award
CellaVision AB får sin första större order på veterinärmarknaden
CellaVision AB: Delårsrapport januari-september 2014
CellaVision AB : Zlatko Rihter utsedd till ny verkställande direktör för CellaVision
CellaVision AB: Delårsrapport januari-juni 2014
CellaVision förvärvar teknologiplattform
CellaVision är årets vinnare av Bedepriset
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 7 maj 2014
Yvonne Mårtensson lämnar VD-posten i CellaVision till årsskiftet
CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2014
CellaVision förstärker produktportföljen med två nya produkter
CellaVision publicerar årsredovisningen för 2013
Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (PUBL)
CellaVision Bokslutskommuniké 2013
CellaVision reviderar utsikten för helåret 2013: Når försäljningstillväxt
CellaVision vinner nya LabTech Awards 2013
CellaVision AB: Delårsrapport januari - september 2013
CellaVision får pris som bästa optik- och fotonikföretag
CellaVision undertecknar avsiktsförklaring med potentiell kinesisk distributörspartner
CellaVision AB: Delårsrapport januari - juni 2013
CellaVision utser nya chefer för kvalitetssäkring och vetenskaplig forskning
Equalis investerar i CellaVisions nya produkt för extern kvalitetssäkring av laboratorieanalyser inom hematologi
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 24 april 2013
Rättelse: CellaVision AB: Delårsrapport januari - mars 2013
CellaVision AB: Delårsrapport januari - mars 2013
CellaVision utser ny CFO
CellaVision och Sysmex offentliggör en gemensamt utvecklad produkt för laboratorier inom hematologi
CellaVision och Beckman Coulter utökar samarbetet genom att addera EMEA till sitt globala distributionsavtal
CellaVision publicerar årsredovisningen för 2012
Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ) den 24 april 2013
CellaVision lanserar ny produkt för kvalitetssäkring
CellaVision tecknar avtal med ytterligare en distributörspartner i Europa
CellaVision AB: Bokslutskommuniké 2012
CellaVision förstärker organisationen med nya positioner och nya medarbetare
CellaVision AB: Delårsrapport januari - september 2012
CellaVision inleder distributionsavtal med Siemens
CellaVision får sin första order från veterinärmarknaden
CellaVision AB: Delårsrapport januari - juni 2012
Tillförordnad CFO för CellaVision utsedd
Ny chef för CellaVisions dotterbolag i Nordamerika
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 2 maj 2012
CellaVision förstärker ledningsgruppen med Vice President of Sales & Business Development
CellaVision AB Delårsrapport: januari - mars 2012
CellaVision publicerar årsredovisningen för 2011
CellaVision AB: Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ) den 2 maj 2012
CellaVision AB: Bokslutskommuniké 2011
CellaVision lanserar system för blodanalys för den veterinärmedicinska marknaden i Nordamerika
CellaVision AB (publ) Delårsrapport januari - september 2011
FDA godkänner CellaVisions kroppsvätskeapplikation för instrumentet CellaVision DM1200
CellaVision får viktig order från större kanadensiskt laboratorium
CellaVision levererar sitt 1000:e instrument till Southampton General Hospital i England
CellaVision AB (publ) Delårsrapport: 1 januari - 30 juni 2011
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 26 april 2011
CellaVision AB (publ) Delårsrapport: 1 januari - 31 mars 2011
CellaVision publicerar årsredovisningen för 2010
Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ) den 26 april 2011
CellaVisions nya produktkoncept för samarbetande sjukhus går in i utvärderingsfas
CELLAVISION AB (publ) - Bokslutskommuniké 2010
CellaVision lanserar iPhone-applikation för kompetensutveckling
CellaVision lanserar blogg med vetenskapligt material för den kliniska laboratoriebranschen
CellaVision förstärker ledningsgruppen med Chief Operating Officer
Unilabs effektiviserar laboratorieverksamheten med analysinstrument från CellaVision
Tredje AP-fonden ny större ägare i CellaVision
CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2010
CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport 1 januari-30 juni 2010
CellaVision har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 29 april 2010
CELLAVISION AB (publ) - Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010
CellaVision tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport avseende perioden januari - mars 2010
CellaVision publicerar årsredovisningen för 2009
Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ) den 29 april 2010
CellaVision utökar samarbetet med Sysmex och sluter globalt distributionsavtal
CELLAVISION AB (publ) - Bokslutskommuniké 2009
CellaVision förbereder för notering på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap
CellaVision utökar distributionskanalerna i USA
Sjukhusgrupp i Kanada satsar på CellaVisions nyaste analysinstrument
CellaVisions nya instrument för blodanalys godkänt i USA
CellaVision AB - Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2009
Nya CellaVision® DM1200 godkänd för försäljning i Kanada
CellaVisions digitala bildanalys blir standard på laboratorierna i Västra Götalandsregionen
CellaVision utvärderar ny produkt för veterinärmarknaden
CellaVisions VD Yvonne Mårtensson får pris som årets Biotech Builder
CellaVisions nya analysinstrument CellaVision® DM1200 visas på AACC i USA
CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2009
CellaVision vinner SwedenBio Award
CellaVision lanserar nytt analysinstrument för medelstora sjukhus
CellaVision AB: Kommuniké årsstämma 2009
CELLAVISION AB (publ) - Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009
CellaVision utser President för verksamheten i Nordamerika
CellaVision får sin första order i Japan
Kallelse till årsstämma i CellaVision (publ) den 27 april 2009
CELLAVISION AB (publ) - Bokslutskommuniké 2008
CellaVision AB klart för handel på nya First North Premier
CellaVisions produkt för analys av kroppsvätskor har godkänts i USA
CellaVisions dotterbolag i USA tar hem strategiskt viktiga order
CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2008
CellaVision och Sysmex Europe förlänger sitt exklusiva distributionsavtal för CellaVision® DM-produkterna
CellaVision får sin första order i Kanada på nya kroppsvätskeapplikationen
Referenslaboratorium i Kanada väljer CellaVisions system för digital bildanalys
CellaVision inleder marknadsföringen av sina analysinstrument på den japanska marknaden
CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2008
CellaVision tar hem sin första order i Kina
CellaVision utser ny utvecklingschef
Kommuniké från CellaVision ABs (publ), 556500-0998, årsstämma den 23 april 2008
CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2008
Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ) den 23 april 2008
CellaVision etablerar eget dotterbolag i Japan
CELLAVISION AB (publ) - Bokslutskommuniké 2007
CellaVision förlänger sitt samarbete med Kitron
CellaVisions analysinstrument godkänt för försäljning i Taiwan
CellaVision breddar användningsområdet för analysinstrumentet CellaVision DM96
CellaVisions analysinstrument viktig del i innovativt telemedicinskt projekt i Tyskland
CELLAVISION AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september, 2007
CellaVision planerar för en etablering i Japan
CellaVision AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni, 2007
CellaVisions nya applikation för analys av kroppsvätskor förhandsvisas i USA
CellaVision utser ny CFO
CellaVision AB - handel på First North påbörjas den 28 maj
Kommuniké från CellaVision ABs (publ) årsstämma 2007
CellaVision AB (publ) Kvartalsrapport 1, 2007
CellaVision har fått sin största affär i Norden - levererar produkter till Karolinska Universitetslaboratoriet i Stockholm
CellaVisions årsredovisning 2006
Kallelse till årsstämma i CellaVision
CellaVision AB (publ) Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2006
CellaVision, Sysmex Europe och Sysmex America förlänger distributionsavtal för CellaVision(TM) DM-produkterna
CellaVision AB (publ) Kvartalsrapport 3, 2006
CellaVision AB (publ) Kvartalsrapport 2, 2006
CellaVision erhåller certifiering enligt ISO 13485:2003
Kommuniké från CellaVision ABs (publ), 556500-0998, årsstämma
CellaVision AB (publ) Kvartalsrapport 1, 2006
Kallelse CellaVisions Årsstämma 2006
CellaVisions Årsredovisning 2005
CellaVision AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2005
CellaVisions nyemission 2005 övertecknad
CellaVisions nyemission 2005
Sammandrag från extra bolagsstämma i CellaVision AB (publ), 2005-10-27
CellaVision AB (publ) Kvartalsrapport 3, 2005
CellaVision kallar till extra bolagsstämma och föreslår nyemission
CellaVision AB Kvartalsrapport 2, 1 jan - 30 juni 2005
Kvartalsrapport 1 2005
CellaVision lanserar CellaVision(TM) DM8
CellaVision AB - Bokslutskommuniké 2004
Framgångsrikt marknadsmottagande av CellaVision(TM)DM96
CellaVision har fått FDA-godkännande för CellaVision(TM) DM96
CellaVision vann Malmö stads näringslivspris inom Medicin 2003.
Nyemissionen i CellaVision genomförd och inbringar 33Mkr
CellaVision får genombrott i USA
CellaVision har fått en order från Sysmex Europe värd 10 MSEK
Metod för analys av vita blodkroppar godkänd av SWEDAC
CellaVision Bokslutskommuniké 2002
CellaVision säljer DiffMaster till Universitetssjukhuset i Lund
Industrifonden investerar 15 Mkr i CellaVision
CellaVision has obtained the exclusive right to sell HemaPrep® in Europe
CellaVision säljer ytterligare en DiffMaster till Rigshospitalet i Köpenhamn
CellaVision tecknar distributionsavtal för fler länder i Europa
CellaVisions första order på DiffMaster™ i USA
Blekingesjukhuset Karlskrona väljer CellaVisions DiffMaster
Kvartalsrapport CellaVision AB, 1 januari - 31 mars 2002
CellaVision har nu 10 patenterade uppfinningar
CellaVision Bokslutskommuniké 2001
Huddinge Universitetssjukhus ny kund till CellaVision
Stark avslutning på 2001 för CellaVision -Rigshospitalet i Köpenhamn blir ny referenskund
Riktad nyemission genomförd i CellaVision
CellaVision under 2001
CellaVision AB har fått godkännande från FDA* att sälja sin produkt DiffMaster(TM) Octavia i USA
CellaVision har sålt sin första DiffMaster
CellaVision etablerar sig i USA genom förvärv av Triangle Imaging Inc.
CellaVision och tyska Sysmex tecknar distributionsavtal

Prenumerera på information

Anmäl dig här för att få CellaVisions finansiella rapporter och presmeddelanden automatiskt.

Klicka här


Kontaktbegäran

Önskar du att vi tar kontakt med dig?

Klicka här


Analytiker

ABG Sundal Collier AB
Sten Gustafsson
+46 8 566 286 93

Pareto Securities AB
Christian Lee
+46 8 402 52 67

 

 

Access our Student Resources

To access this resource, please provide the following information about yourself.