Om vår verksamhet

I dagens sjukvårdsekonomi är står hematologilaboratorierna inför utmaningen att göra mer med mindre. Det finns en tydlig efterfrågan att minska kostnaderna, påskynda analysförfarandet och förbättra produktiviteten, samtidigt som antalet prover ökar. Detta trots en utbredd brist på kunnig personal och kravet att leverera bättre och mer tillförlitliga resultat. CellaVisions affärsframgångar vilar på vår förmåga att effektivt ta itu med dessa kundutmaningar och hjälpa laboratorier utnyttja tekniken för att uppnå operativ effektivitet.

CellaVisions produkter automatiserar och rationaliserar arbetet som traditionellt utförts av laboratoriepersonal med användning av konventionella mikroskop. Genom att införa automatisering, digital bildbehandling och användning av artificiella neurala nätverk teknik gör CellaVision analysprocessen snabbare, bättre och mer flexibel. Vi skapar ett mer effektivt arbetsflöde för laboratoriet och förbättra vårdkvaliteten för sjukvårdspatienter.

Vårt produkterbjudande

CellaVision erbjuder huvudsakligen lösningar för sjukvårdsmarknaden men har även produkter riktade till veterinärmarknaden. Erbjudandet består av analysinstrument, mjukvaror, förbrukningsartiklar och service vilka tillsammans utgör en lösning som effektiviserar processen för blodanalys. När laboratoriet valt analysinstrument utifrån kapacitetskrav laddas instrumenten med mjukvaror för att möjliggöra analys av blod och andra kroppsvätskor. Systemen ersätter manuella mikroskop och skapar förutsättningar för en effektiv analysprocess med målet att leverera högkvalitativ patientvård.

Målgrupp och dess drivkrafter

CellaVisions målmarknad är stora och medelstora teknikmogna laboratorier som hanterar stora volymer av prover och har stora kapacitetskrav. Detta är en viktig faktor för att det ska vara kostnadseffektivt för laboratoriet att investera i CellaVisions lösning. Det totala värdet på målmarknaden uppskattas till i minst 15 miljarder.

Laboratorier investerar vanligen i CellaVision teknik i samband med ersättandet av cellräknare vilka är en viktig del av utrustningen som finns i nästan alla hematologi lab. Cellräknarna ersätts i ett intervall på mellan sju till tio år vilket ger ett uppskattat genomsnittlig värde på den årliga målmarknaden på cirka en miljard kronor. CellaVisions marknadsandel har under åren vuxit att omfatta 18 procent av målmarknaden som till övriga delar i huvudsak består av manuell mikroskopering. CellaVision är på god väg att skapa en ny global standard för mikroskopering inom hematologi.

Vår skalbara affärsmodell

För att vinna skalbarhet i tillverkning och försäljning samarbetar CellaVision med strategiska partners. Detta medför en modern och effektiv affärsmodell med små kapacitetsbegränsningar och stor flexibilitet i både tillverknings- och försäljningsledet.

    • Leverantörer
      CellaVisions analysinstrument tillverkas i Sverige med hjälp av kontraktstillverkaren Kitron. För nyckelkomponenter finns direkta avtal med utvalda underleverantörer.
    • Distribution
      CellaVisions partners är stora aktörer med breda produktsortiment och globala säljorganisationer med lokal kännedom. CellaVisions egen organisation stödjer partners i försäljningsprocessen. CellaVisions system, som är slutanalysen i blodanalysprocessen, når oftast slutkunderna som en del av ett samlat erbjudande från CellaVisions partners.

Konkurrenter

CellaVisions största konkurrent är manuell mikroskopering som fortfarande är den metod som används av 82 procent av den potentiella målgruppen. Dock blir digital mikroskopering allt mer etablerad och tar gradvis marknadsandelar från den manuella metoden. Få alternativa metoder inom digital mikroskopi har kommersialiserats och med en 18 procentig andel av målgruppen är CellaVision världsledande. Vår fördel gentemot konkurrenter framgår både vad gäller tekniska lösningar och den starka position CellaVision har etablerat under mer än 15 års erfarenhet av försäljning.

Prenumerera på information

Anmäl dig här för att få CellaVisions finansiella rapporter och presmeddelanden automatiskt.

Klicka här


Kontaktbegäran

Önskar du att vi tar kontakt med dig?

Klicka här


Analytiker

ABG Sundal Collier AB
Sten Gustafsson
+46 8 566 286 93

Pareto Securities AB
Christian Lee
+46 8 402 52 67

 

 

Access our Student Resources

To access this resource, please provide the following information about yourself.